ניהול נכסים

משרדנו "ריבי נכסים" מתמחה בניהול בניינים ונכסים בצורה מקצועית ומאורגנת כבר תקופה ארוכה.
מטרתנו העיקרית היא להקל על בעל הנכס בניהול השוטף של הנכס והסרת דאגה ומטרדות בבעיות עם תשלומים לרשויות והתאמת השוכרים לנכס.
 
להלן שירותי הניהול הניתנים ע"י "ריבי נכסים":
מתן הערכת דמי השכירות שניתן לקבל עבור הנכס.
במסגרת חוזה הניהול יינתנו 3 דוגמאות של חוזה, שייבחר ע"י המשכיר וישמש את חברת הניהול כחוזה בסיסי עבור הנכס.
איתור שוכרים המתאימים לנכס, בדיקתם כשוכרים אמינים, חתימת השוכר והערבים על חוזה שכירות, בדיקת ערבים שחותמים ערבות כערבים אמינים ובעלי יכולת, עריכת הסידורים הקשורים בהשכרת הנכס, ניהול כרטסת השוכרים.
העברת הנכס לחיוב הרשויות על שם השוכר: חב' החשמל, ארנונה, מיי אביבים, וועד בית, כולל חתימת השוכרים על חוזה חברת הניהול של הפרוייקט.
הצ'קים עבור שכ"ד, הפקדונות והצ'קים שישמשו כערבות לביצוע התשלומים החלים על השוכר יעברו למשכיר במועד חתימת החוזה או יופקדו לבנק לפי החלטת המשכיר.
גביית תשלומים נוספים החלים על השוכרים במקרים של נזקים בנכס או בהפרת החוזה, ליווי עורך דין וייצוג משפטי במידת הצורך (שכרו ישולם ע"י המשכיר).
בדיקה תקופתית לתשלומים של השוכר ומעקב, כדי שלא יווצרו חובות בנכס, בחשבונות המים, ארנונה, חשמל וועד הבית.
המשכיר מקבל דו"ח לגבי טיפול בנכס ובעיות שטופלו + תקבולים מהשוכר עבור תשלומים והעתקי הפקדות לבנק.
פיקוח על אחזקת הדירה כולל בלאי טבעי, ביקור בנכס אחת לכמה חודשים לראות שהשוכר עומד בהתחייבויותיו עפ"י החוזה - נוכחות של נציג מטעם חברת הניהול בנכס, בכל בעייה של נותן שירות (אינסטלטור, חשמלאי וכל נותן שירות לפי הצורך, שכרם ישולם ע"י המשכיר).
הפנייה לעו"ד בעיניינים הקשורים לייעוץ משפטי או ייעוץ ע"י רואה חשבון לפי צורך המשכיר, שכרם ישולם ע"י בעל הנכס, ישירות בהסכם ביניהם.
בכוונה לביטוחים השונים, שנכון לבטח בהם את הנכס ואת הפעילות בו.
אנו מטפלים בכל פניות/בעיות/וטענות השוכרים, וכל טיפול בשוכר מופנה אלינו.
 

והכי הכי חשוב: אנחנו איתכם לכל אורך הדרך בנאמנות ובמקצועיות רבה!

השאירו פרטים
וניצור קשר בהקדם